İdari Kadro

 
Adı Soyadı Görevi
Ahmet Durmuş ÇAKICI
Genel Müdür
Bekir BULUT 
Genel Müdür Yardımcısı
Av. Mehmet Fatih ÇELİK 
Denetim ve Rehberlik Başkan V.
Av.Mehmet Fatih ÇELİK
Hukuk Müşaviri
Nazlı DEMİRKAYA YILDIZDOĞAN
İnsan Kaynakları ve İdr.İşl. Müdürü 
Bekir BULUT
Muhasebe ve Finansman Müdür V.
Harun ALMACI
Kooperatif ve İşletmeler Müdürü
Murat Kerem ALTINOK
Ticaret Müdürü
Mustafa Kemal YÜRÜK
Yağ Fabrikası ve Bak.Onr. Müdürü

İdari Kadro


Ahmet Durmuş ÇAKICI
Genel Müdür


Bekir BULUT
Genel Müdür Yardımcısı


Av.Mehmet Fatih ÇELİK
Denetim ve Rehberlik Başkan V.


Av.Mehmet Fatih ÇELİK
Hukuk Müşaviri


Nazlı DEMİRKAYA YILDIZDOĞAN
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü


Bekir BULUT
Muhasebe ve Finansman Müdür V.


Harun ALMACI
Kooperatif ve İşletmeler Müdürü


Murat Kerem ALTINOK
Ticaret Müdürü


Mustafa Kemal YÜRÜK
Merkez Yağ Fabrikası ve Bak. Onr.Müdürü

Başkandan


Seçgin SAKAR

Yönetim Kurulu Başkanı


DAHA DİNAMİK BİR ÇUKOBİRLİK

Kurumun ortak üreticilerimize daha dinamik bir yapıda hizmet verebilmesi için başlattığımız çalışmalar, yoğun şekilde devam ediyor.

Devamı 

Haberlerimiz

BilgilendirmeZirai Tahmin Raporu

Yararlı Linkler

Kurlar