Yönetim


YÖNETİM
ADI SOYADI GÖREVİ
Seçgin SAKAR  Yön.Krl.Bşk.
Ali TECİRLİ  Yön.Krl.Bşk.V.
Selahattin GÜNEŞ  Yön.Krl.Üyesi
 Haydar KELEŞER  Yön.Krl.Üyesi
Ömer ERSİNADIM  Yön.Krl.Üyesi
 Murat İsmet HASEKİ  Yön.Krl.Üyesi


İDARİ KADRO
 
Adı Soyadı Görevi
Ahmet Durmuş ÇAKICI
Genel Müdür
  Genel Müdür Yardımcısı
Av.Mehmet Fatih ÇELİK V. Teftiş Kurulu Başkan
Av.Mehmet Fatih ÇELİK
Hukuk Müşaviri
Yusuf ÖZTÜRK
İnsan Kaynaları ve İdr.İşl.Müdürü
Bekir BULUT
Muhasebe ve Finansman Müdürü
Harun ALMACI
Kooperatif ve İşletmeler Müdürü
Mustafa Kemal YÜRÜK
Ticaret Müdürü
Mustafa Kemal YÜRÜK V. Yağ Fabrikası Müdürü

                                                                

Yönetim Kurulu


Seçgin SAKAR
Yönetim Kurulu Başkanı


Ali TECİRLİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Selahattin GÜNEŞ
Yönetim Kurulu Üyesi


Haydar KELEŞER
Yönetim Kurulu Üyesi


Ömer ERSİNADIM
Yönetim Kurulu Üyesi


Murat İsmet HASEKİ
Yönetim Kurulu Üyesi


Ahmet Durmuş ÇAKICI
Genel Müdür

Denetim Kurulu

İdari Kadro


Ahmet Durmuş ÇAKICI
Genel Müdür


Bekir BULUT
Genel Müdür Yardımcısı


Av.Mehmet Fatih ÇELİK
Denetim ve Rehberlik Başkan V.


Av.Mehmet Fatih ÇELİK
Hukuk Müşaviri


Nazlı DEMİRKAYA YILDIZDOĞAN
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü


Bekir BULUT
Muhasebe ve Finansman Müdür V.


Harun ALMACI
Kooperatif ve İşletmeler Müdürü


Murat Kerem ALTINOK
Ticaret Müdürü


Mustafa Kemal YÜRÜK
Merkez Yağ Fabrikası ve Bak. Onr.Müdürü

Başkandan


Seçgin SAKAR

Yönetim Kurulu Başkanı


DAHA DİNAMİK BİR ÇUKOBİRLİK

Kurumun ortak üreticilerimize daha dinamik bir yapıda hizmet verebilmesi için başlattığımız çalışmalar, yoğun şekilde devam ediyor.

Devamı 

Haberlerimiz

BilgilendirmeZirai Tahmin Raporu

Yararlı Linkler

Kurlar